შენი დამოკიდებულება საკუთარი თავის მიმართ

გაიგე, რამდენად ძლიერ გიყვარს საკუთარი თავი

დაელოდე...